LS จำหน่ายลวดเชื่อม
ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิด


Call Centerร่วมงานกับเรา
ค้นหาสินค้า อุปกรณ์เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม

Online store Welding Electrode

ลวดเชื่อม / Welding

GEMINI CHAMFERTRODE
GEMINI

ลวดเชื่อมที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับงานตัด เซาะร่อง โดยไม่ต้องใช้ลมช่วย ในสารพอกหุ้มไม่มีธาตุคาร์บอน
ทำให้เหมาะสำหรับงานเซาะร่องสแตนเลส
ใช้ได้กับงานตัด เซาะร่องบนเหล็กเหนียว สแตนเลส อลูมิเนียม

GEMINI CHAMFERTRODE  Product Literature (PDF)

GEMINI CHAMFERTRODE

ลวดเชื่อมเจมินี่ CHAMFERTRODE
ลวดเชื่อม สำหรับงานเชื่อมตัด เซาะร่อง

ลวดเชื่อมเจมินี่ CHAMFERTRODE เป็นลวดเชื่อมที่ออกแบบมาพิเศษ
สาหรับงานตัด เซาะร่องโดยไม่ต้องใช้ลมช่วย ในสารพอกหุ้ม ไม่มีธาตุคาร์บอนทาให้เหมาะสาหรับงานเซาะร่องสเตนเลส เพราะคาร์บอนจะไม่ลงไปแทรกตัวในแนวเชื่อม ทำให้แนวเซาะร่องสะอาด ใช้ได้กับงานตัด เซาะร่องบนเหล็กเหนียว สเตนเลส อลูมิเนียม

ข้อแนะนำในการปรับตั้งกระแสไฟสาหรับงานตัดโลหะ

แผ่นวัสดุ ความหนา (มม.) ขนาดลวดเชื่อม
(มม.)
กระแสไฟ
(แอมแปร์)
ความเร็วในการ
ตัด (ซ.ม./นาที)
เหล็กกล้าละมุน
12 2.6 130 7
เหล็กกล้าละมุน 12
3.2 190 10.5
เหล็กกล้าละมุน 20 4.0 280 8.5
เหล็กกล้าละมุน 25 5.0 350 8.5

ข้อแนะนำในการปรับตั้งกระแสไฟสาหรับงานเซาะร่อง

ความลึก (มม.) ขนาดลวดเชื่อม
(มม.)
กระแสไฟ
(แอมแปร์)
ความเร็วในการ
ตัด (ซ.ม./นาที)
3
2.6 150
26
3 3.2 200 36
3 4.0
280 39
3 5.0 350 49

กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม
  AC หรือ DC±
Ø/ความยาว (มม.) 2.6/300
3.2/350 4.0X350 5.0X350
กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (แอมป์) 130-150 190-200 200-280 280-350
รับรองโดย

-

การจำแนกประเภท

-

ท่าเชื่อม

-

Welding Products

Webboard