LS จำหน่ายลวดเชื่อม
ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิด


Call Centerร่วมงานกับเรา
ค้นหาสินค้า อุปกรณ์เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม

Online store Welding Electrode

ลวดเชื่อม / Welding

GEMINI NI CAST 55
GEMINI

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อเจมินี่ คุณภาพยอดเยี่ยม
รับประกันโดยยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ
ใช้กระแสไฟต่ำ แนวเชื่อมกลึงแต่งได้ง่าย
เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อทั่วไป

GEMINI Ni 55 Product Literature (PDF)

GEMINI NI CAST 55

ลวดเชื่อมเจมินี่ Ni 55
ลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อและโลหะพิเศษ

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อที่มีส่วนผสมของธาตุนิเกิล 55% ออกแบบมาพิเศษ สำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อและเหล็กหล่อ กระแสไฟต่ำ จึงสามารถเชื่อมชิ้นงานโดยไม่เกิดความร้อนสูง ให้แนวเชื่อมที่สามารถกลึงแต่งได้

ลวดเชื่อมเจมินี่ Ni 55 เป็นลวดเชื่อมเหล็กหล่อที่มีส่วนผสมของธาตุนิเกิลอยู่ 55 %
ออกแบบมาพิเศษ สาหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อและเหล็กหล่อกราไฟท์กลมที่ต้องการความ
แข็งแรงสูง ลวดเชื่อมชนิดนี้เป็นลวดเชื่อมที่ใช้กระแสไฟต่า จึงสามารถเชื่อมชิ้นงานโดยไม่
เกิดความร้อนสูง ให้แนวเชื่อมที่สามารถกลึงแต่งได้

คุณสมบัติของแนวเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%) คุณสมบัติทางกล
C
0.44 Yield stress 310 N/mm2
Mn 0.73
Tensile strength 450 N/mm2
Si 0.80 Elongation 10 %
Ni 54.00 Vickers Hardness HV30 190 HV

กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม
  AC หรือ DC±
Ø/ขนาด (มม.) 2.6/300
3.2/350 4.0X350 5.0X350
กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A) 50-80 80-110 120-170 160-200


สีแต้ม ปลายลวด เขียว
ข้างลวด น้ำตาล
ชื่อพิมพ์ G-Ni55/E NiFe-Cl

 

 รับรองโดย

• มอก. 732-2531

การจำแนกประเภท

• AWS/SFA5.15/E NiFe-CI

ท่าเชื่อม

• ท่าราบ, ท่าขนานนอน,
ท่าเชื่อมขึ้นและท่าเชื่อมเหนือศีรษะ

Welding Products

Webboard