LS จำหน่ายลวดเชื่อม
ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิด


Call Centerร่วมงานกับเรา
ค้นหาสินค้า อุปกรณ์เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม

Online store Welding Electrode

ลวดเชื่อม / Welding

GEMINI NI CAST 98
GEMINI

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อเจมินี่ คุณภาพยอดเยี่ยม
รับประกันโดยยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ
ใช้กระแสไฟต่ำ แนวเชื่อมกลึงแต่งได้ง่าย
เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อทั่วไป

GEMINI NI CAST 98 Product Literature (PDF)

GEMINI NI CAST 98

ลวดเชื่อมเจมินี่ Ni 98
ลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อและโลหะพิเศษ

ลวดเชื่อมเจมินี่ Ni 98 เป็นลวดเชื่อมเหล็กหล่อที่มีส่วนผสมของธาตุนิเกิลอยู่สูง
ออกแบบมาพิเศษให้ใช้กับกระแสไฟที่ต่า จึงสามารถเชื่อมชิ้นงาน
โดยไม่เกิดความร้อนสูง สามารถลดแรงเค้นตกค้างภายใต้แนวเชื่อมได้
โดยใช้ฆ้อนเคาะเบาๆ รอบๆ บริเวณแนวเชื่อม การอาร์คคงที่
แนวเชื่อมสามารถกลึงแต่งได้ง่าย เหมาะสาหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อทั่วไป

คุณสมบัติของแนวเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%) คุณสมบัติทางกล
C
0.43 Yield stress 300 N/mm2
Mn 0.15
Tensile strength 400 N/mm2
Ni 97.80 Elongation 5 %
    Vickers Hardness HV30 160 HV

กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม
  AC หรือ DC±
Ø/ขนาด (มม.) 2.6/300
3.2/350 4.0X350 5.0X350
กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A) 50-80 80-110 110-150 150-190


สีแต้ม ปลายลวด เขียว
ข้างลวด เขียว
ชื่อพิมพ์ G-Ni98/E Ni-Cl

 

 รับรองโดย

• มอก. 732-2531

การจำแนกประเภท

• AWS/SFA5.15/E Ni-CI

ท่าเชื่อม

• ท่าราบ, ท่าขนานนอน,
ท่าเชื่อมขึ้นและท่าเหนือศีรษะ

Welding Products

Webboard