LS จำหน่ายลวดเชื่อม
ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิด


Call Centerร่วมงานกับเรา
ค้นหาสินค้า อุปกรณ์เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม

Online store Welding Electrode

ลวดเชื่อม / Welding

GEMINI T 330
GEMINI

ลวดเชื่อมที่มีสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม ออกแบบสาหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์ ปั๊ม กรรไกร มีด เหล็กร้อน บราเชรดเดอร์ เป็นต้น

GEMINI T 330  Product Literature (PDF)

GEMINI T 330

ลวดเชื่อมเจมินี่ T 330
ลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์

ลวดเชื่อมเจมินี่ T 330 เป็นลวดเชื่อมที่มีสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม ออกแบบสาหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์ ปั๊ม กรรไกร มีด เหล็กร้อน บราเชรดเดอร์ เป็นต้น

คุณสมบัติโดยทั่วไปของโลหะรอยเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%) คุณสมบัติทางกล
C
0.60 ค่าความแข็ง
60 HRC
Mn 0.06
Cr 4.20
Si 0.80
Mo 9.30
V 1.50

กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม
  AC หรือ DC+
Ø/ขนาด (มม.) 2.6/300
3.2/350 4.0/400
กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A) 60/80 90/120 120/150


รหัสสี ปลายลวด -
ข้างลวด -
สีพิมพ์ G-T330/E 3-UM-60T

 

 การจำแนกประเภท

• DIN 8555/E 3-UM-60T

ท่าเชื่อม

• เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม

Welding Products

Webboard