LS จำหน่ายลวดเชื่อม
ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิด


Call Centerร่วมงานกับเรา
ค้นหาสินค้า อุปกรณ์เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม

Online store Welding Accessories

Accessories / สายเชื่อม

SHENTO ST-101A-FL
 SHENTO

เกจ์แก๊สอาร์กอน พร้อมโฟรว์มิเตอร์
ใช้ปรับความดันและอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน

เกจ์แก๊สอาร์กอนพร้อมโฟรว์มิเตอร์ SHENTO ST-101A-FL Product Literature (PDF)

เกจ์แก๊สอาร์กอนพร้อมโฟรว์มิเตอร์ SHENTO ST-101A-FL

เกจ์แก๊สอาร์กอนพร้อมโฟรว์มิเตอร์
SHENTO ST-101A-FL

เกจ์แก๊สอาร์กอน พร้อมโฟรว์มิเตอร์ ใช้ปรับความดัน
และอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน เกลียวเป็นเกลียวนอกขนาดมาตรฐานตามถังแก๊สอาร์กอนทั่วไป หน้าปัดกระจกใช้ดูความดันภายในแก๊ส หลอดแก้ว
ใช้ดูปรับอัตราการไหลของแก๊ส มีปุ่มปรับแบบวอลุ่ม และจุกหางปลาต่อสายแก๊ส


Certificate


ทุกท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง  ทุกท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง


 

Welding Accessories

Webboard