LS จำหน่ายลวดเชื่อม
ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิด


Call Centerร่วมงานกับเรา
ค้นหาสินค้า อุปกรณ์เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม

Online store Welding Accessories

Accessories / สายเชื่อม

ชุดหัวเผาแก๊ส ST-3485
 SHENTO

ชุดเผาให้ความร้อน/ ลอกสีพื้นเดิม/
ให้ความร้อนก่อนการเชื่อม/
หรือใช้งานเอนกประสงค์อื่นๆ

ชุดหัวเผาแก๊ส SHENTO ST-3485 Product Literature (PDF)

ชุดหัวเผาแก๊ส SHENTO ST-3485

ชุดหัวเผาแก๊ส SHENTO ST-3485

ชุดเผาให้ความร้อน/ ลอกสีพื้นเดิม/ ให้ความร้อนก่อนการเชื่อม/
หรือใช้งานเอนกประสงค์อื่นๆ ที่ต้องการใช้ความร้อนโดยวิธีการเผา

1 ชุดประกอบด้วย :
ด้ามจับยาว 500 mm, สายยางพร้อมข้อเกี่ยวเข้ากับท่อนด้ามยาว 2 เมตร,
สายอีกข้างต่อเข้ากับท่อแก๊ส LPG แต่ละชุดบรรจุอัดในแพ็ค
พลาสติกสวยงามสามารถแขวนโชว์ได้


Certificate


ทุกท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง  ทุกท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง


 

Welding Accessories

Webboard