LS จำหน่ายลวดเชื่อม
ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิด


Call Centerร่วมงานกับเรา
ค้นหาสินค้า อุปกรณ์เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม

Online store Welding Accessories

Accessories / สายเชื่อม

SHENTO ST288L & ST288R
 SHENTO

กันไฟย้อนเกจ์ O2 และ GAS SHENTO ST-288-L&ST-288-R

กันไฟย้อนเกจ์ O2 และ GAS SHENTO ST-288-L&ST-288-R Product Literature(PDF)

กันไฟย้อนเกจ์ O2 และ GAS SHENTO ST-288-L&ST-288-R

กันไฟย้อนเกจ์ O2 และ GAS SHENTO ST-288-L&ST-288-R

ป้องกันไฟย้อนกลับ ซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง
แบบติดตั้งที่อุปกรณ์ปรับความดัน (REGULATORS) จะติดตั้งที่ทางออกของแก๊ส
ที่อุปกรณ์ปรับความดันทั้งในส่วนของ อ็อกซิเจนและแก๊สเชื้อเพลิง


 


Certificate


ทุกท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง  ทุกท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง


 

Welding Accessories

Webboard