LS จำหน่ายลวดเชื่อม
ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิด


Call Centerร่วมงานกับเรา
ค้นหาสินค้า อุปกรณ์เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม

Online store Welding Electrode

ลวดเชื่อม / Welding

บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ลวดเชื่อม YAWATA

ลวดเชื่อมชนิดรูไทล์-เซลลูโลส เหมาะสำหรับการเชื่อมประกอบ งานขึ้นรูปโครงสร้างที่ใช้ในการเชื่อมเหล็กเหนียวทั่วไป

บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด  Product Literature (PDF)

YAWATA YM-70S ลวดเชื่อม มิก ซีโอทู สำหรับเหล็กเหนียว และเหล็กทนแรงดึงสูง

ยาวาต้า บีที-52 สำหรับเหล็กเหนียว

ลวดเชื่อมชนิดรูไทล์-เซลลูโลส เหมาะสำหรับการเชื่อมประกอบ

การใช้งาน
ใช้สำหรับการเชื่อมเหล็กโครงสร้างทั่วไปที่ปราศจากอัลลอย เช่น เหล็กเกรด St 33,
St 37, St 44, St 52.3 เหล็กแผ่นสำหรับหม้อไอน้ำ HI, HII, ท่อเหล็ก USI 37.0,
St 37.4, St 44.0, St 52.0, St 52.4, St 35.8, St E 210.7
เหล็กเหนียวหล่อ GS-38, GS-45

คุณสมบัติ
เหมาะสำหรับการเชื่อมคอนเทนเนอร์โลหะ ภาชนะบรรจุ และแท็งก์นํ้ามัน ในการเชื่อมประกอบชิ้นงานสามารถตั้งกระแสเชื่อมเดียวกันในทุกตำแหน่งท่าเชื่อม สแล็กหลุดออกง่าย ส่วนใหญ่จะร่อนหลุดออกได้เอง แนวเชื่อมเรียบ เป็นลักษณะแนวคลื่นละเอียด การเชื่อมสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมทราสฟอร์เมอร์ แบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าวงจรเปิดตํ่า (OCV 42 โวลต์)

ส่วนผสมทางเคมีในเนื้อโลหะเชื่อม

C Si Mn P S Cr Ni Mo
0.08 0.36 0.52 0.017 0.015

คุณสมบัติทางกลของเนื้อโลหะเชื่อม

-

ความต้านแรงดึง
N/mm2
ความเค้นคราก
N/mm2
อัตราการยืดตัว
%
ทนแรงกระแทก 2V-notch ที่20℃
J
- 0.08 0.36 0.52 0.017

ขนาดและช่วงกระแสไฟที่แนะนำให้ใช้ (AC หรือ DC ±)
ขนาด/ความยาว (มม.) 2.6/350 3.2/350 4.0/400 5.0/400
ท่าเชื่อม กระแสไฟ(A)
ทุกท่าเชื่อม 60~85 90~130 140~180 180~240


ขนาด
นํ้หนักต่อม้วน 15 กก.
มาตรฐานรับรอง

• ABS, LR
• มอก.

การจำแนกประเภท

• AWS A 5.1 : E6013
• DIN 1913 : E 43 22R(C)3

ท่าเชื่อม

• ทุกท่าเชื่อม
ทุกท่าเชื่อม

การใช้งาน

ใช้สำหรับการเชื่อมเหล็กโครงสร้างทั่วไปที่ปราศจากอัลลอย เช่น เหล็กเกรด St 33,
St 37, St 44, St 52.3 เหล็กแผ่นสำหรับหม้อไอน้ำ HI, HII, ท่อเหล็ก USI 37.0,
St 37.4, St 44.0, St 52.0, St 52.4, St 35.8, St E 210.7
เหล็กเหนียวหล่อ GS-38, GS-45

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท 2. ถ้าฟลักซ์ที่หุ้มมีความชื้นมาก การอาร์ก และการไหลตัวของสแล็กไม่สมํ่าเสมอ เกิดรอยแหว่งขอบแนวหรือโพรงแก๊ส ในแนวเชื่อม ควรนำลวดเชื่อมไปอบที่อุณหภูมิ 70~120℃ เป็นเวลา 60 นาที

Welding Products

Webboard