The Evolution of LERTVILAI

 • พ.ศ. 2474 : จุดเริ่มต้น

  บริษัทที่ยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานร่วมศตวรรษ ย่อมต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยจากครั้งแรกเริ่มธุรกิจ บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด (เลิศวิลัย) ก็เช่นกัน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เลิศวิลัยสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ก้าวทันภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

  พ.ศ. 2495 : บริษัทตัวแทนจำหน่าย

  เริ่มจากร้านซ่อมจักรยานที่เปิดกิจการเมื่อปี 2474 จากนั้นคุณเลิศวิลัย อภินรเศรษฐ์ จึงก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวิลัย พาณิชย์ ขึ้นในย่านเยาวราชเมื่อปี 2495 คุณเลิศวิลัยใช้ความรู้ความชำนาญที่สั่งสมมา จับตลาดธุรกิจก่อสร้างที่กำลังเฟื่องฟูในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นจึงผันตัวมาเป็นผู้จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์งานเชื่อม

 • พ.ศ. 2516 : ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต

  จากธุรกิจการจัดจำหน่าย เลิศวิลัยได้พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ผลิต โดยร่วมทุนกับบริษัท Nippon Steel Welding Products and Engineering (ปัจจุบันคือบริษัท Nippon Steel Welding & Engineering) เพื่อก่อตั้งโรงงานแห่งแรกคือ บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นเมื่อปี 2516 หลังจากนั้นจึงได้ก่อตั้ง บริษัท เจมินี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี 2527 เพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด ในปี 2528 และก่อตั้งบริษัท ไทรแค๊บ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นเมื่อปี 2538 เป็นลำดับท้ายสุดของกลุ่มบริษัท

 • พ.ศ. 2553 : สู่ธุรกิจผู้ให้บริการครบวงจร

  จากความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานในธุรกิจการเชื่อมโลหะ เลิศวิลัยแตกแขนงไปยังธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ในปี 2553 บริษัท ลวดเชื่อมไฟฟ้าไทยฮันซ่า จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการผลิตวัสดุเชื่อมพอกผิวและลวดเชื่อมสแตนเลส ได้เริ่มให้บริการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องเผชิญปัญหาการสึกกร่อน กัดกร่อน หรือใช้ความร้อนสูง เช่น โรงงานน้ำตาล โรงถลุงเหล็ก โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ องค์ความรู้ที่ได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ Nachi มาหลายทศวรรษ ช่วยให้เลิศวิลัยขยายงานไปเป็นผู้บูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในปี 2558

  เลิศวิลัยพัฒนาอยู่เสมอและย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่เรายังคงยึดมั่นค่านิยมและปรัชญาของบริษัทที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนับแต่ก่อตั้งบริษัท

  เราใส่ใจรายละเอียดและรับฟังความต้องการของลูกค้าเสมอ
  ขอให้คุณมั่นใจได้เมื่อร่วมธุรกิจกับเรา

LERTVILAI MILESTONE

2567
พ.ศ.

ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกับบริษัท VisionNav Robotics

 • ทางบริษัท Lertvilai And Sons Company Limited ได้มีความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกับบริษัท VisionNav Robotics ทางบริษัท VisionNav Robotics คือบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน intralogistics automation solutions สำหรับ Autonomous Forklifts Robot (AFR) ของ VisionNav ใช้การรับรู้สภาพแวดล้อม (3D laser hybrid sensors technology) และเทคโนโลยีการควบคุม autonomous forklifts robot (AFR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากมนุษย์ในการควบคุม Autonomous Forklifts Robot (AFR) ของ VisionNav มีใช้ในโรงงานหลายร้อยแห่งทั่วโลก โดยให้บริการพื้นที่จัดเก็บพาเลทมากกว่า 9 ล้านพาเลท สามารถเดินตามทางเดินแคบ และการโหลดสินค้าขึ้นรถบรรทุกอัตโนมัติ และยังมีการวางซ้อนกรงหลายชั้น (Stacking) และการดำเนินการอัตโนมัติอื่นๆ เต็มรูปแบบ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 หลายสิบแห่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร ปิโตรเคมี อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ เภสัชกรรม และอุตสาหกรรมสำคัญอื่นๆ โดยใช้หุ่นยนต์ Autonomous Forklifts Robot (AFR) ของ VisionNav เพื่อทำให้การดำเนินงานของพวกเขาปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ และรองรับอนาคต
2563
พ.ศ.

เปิดตัว หุ่นยนต์อัตโนมัติ ฟาโคบอท นวัตกรรม คิดค้น โดยเลิศวิลัยฯ

2561
พ.ศ.

ขยายหน่วยธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่

 1. แผนกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot & Automation Center)
 2. แผนกบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot & Automation System Integration Center)
 3. แผนกเชื่อมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการเชื่อม (Robot Welding & Welding Technology Center)
2560
พ.ศ.

เริ่มจำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นครั้งแรก

2558
พ.ศ.

เริ่มให้บริการวางระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2553
พ.ศ.

เริ่มให้บริการเชื่อมซ่อมบำรุง

2539
พ.ศ.

เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของ Nachi Robot

2538
พ.ศ.

ก่อตั้งบริษัท ไทยแค๊บ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ TriCab Group Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย

2529
พ.ศ.

ก่อตั้งบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด

2528
พ.ศ.

ซื้อกิจการบริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด

2527
พ.ศ.

ก่อตั้งบริษัท เจมินี่(ประเทศไทย)จำกัด

2516
พ.ศ.

ก่อตั้งบริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
โดยร่วมทุนกับบริษัท นิปปอน สตีล เวลดิ้ง แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

2495
พ.ศ.

ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวิลัย พาณิชย์

2474
พ.ศ.

ก่อตั้งร้านซ่อมจักรยาน