ข่าว & กิจกรรม

ส่งมอบเครื่องเขื่อม Miller Syncrowave 250 พร้อมการฝึกอบรมงานเชื่อมการใช้งานเครื่องเชื่อม

อีกหนึ่งการบริการให้แก่ทหารช่างอากาศ โดยส่งมอบเครื่องเขื่อม Miller Syncrowave 250 พร้อมการฝึกอบรมงานเชื่อมการใช้งานเครื่องเชื่อม แก่ทหารช่างอากาศ กองซ่อมอากาศยาน #คิดถึงงานเชื่อมคิดถึงเลิศวิลัย