สายไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทางทะเล

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน
ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

การจะส่งกระแสไฟฟ้าไปได้อย่างทั่วถึง ต้องอาศัยสายไฟคุณภาพดี ไทรแค๊บเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่มีนวัตกรรมและคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า โรงงานผลิตสายไฟฟ้าระดับโลกของเราตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และไทย ไม่ว่าลูกค้าของเราจะอยู่ที่ไหน เราก็พร้อมให้บริการได้เสมอ สายไฟฟ้าของเราได้รับการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือ ได้แก่ ABS, BV, DNV-GL, LR, NEK, UL และ USCG และได้มาตรฐานสากล AS/NZS, CSA, IEC และ IEEE ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิลของเราใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

อุตสาหกรรม

แผงควบคุมสวิตช์บอร์ด งานก่อสร้าง สายทนไฟ สายไนลอนทนการกัดแทะ ปั๊มน้ำแบบจุ่ม ไดรฟ์ควบคุม เครื่องจ่ายไฟดีซี งานเชื่อมโลหะ งานวิศวกรรมการวัดคุม งานพลังแสงอาทิตย์

อุตสาหกรรมทางทะเล / น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

บนเรือ: พลังงานและแผงควบคุม, สายไฟฟ้าแบบ Collective, สายไฟฟ้าแบบ Individual และ Collective, สายไฟภายในแผงควบคุมสวิตช์บอร์ด, ไดรฟ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VFD, VSD)
บนแท่นขุดเจาะ: พลังงานและแผงควบคุม, สายไฟฟ้าแบบ Collective, สายไฟฟ้าแบบ Individual และ Collective

ทำไมต้องเป็น TriCab Cables

  • เราเป็นที่ปรึกษาด้านสายไฟฟ้าที่เป็นคำตอบสำหรับคุณ
  • ผลิตได้รวดเร็ว ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการและพร้อมผลิตให้ในกรณีเร่งด่วน
  • บริการด้านวิศวกรรมและด้านเทคนิคเต็มรูปแบบ
  • พิมพ์ข้อความบนสายเคเบิลได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • ให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคที่เหนือกว่า
  • ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นเรือ ให้ใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเลและบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน