ข่าว & กิจกรรม

Leading the Way in Robotics & Automation System Integration

31 October 2020
 
ในนิตยสาร Thailand Investment Review (TIR) ฉบับ October 2020 ดร ประพิณ อภินรเศรษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์ จำกัด และ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA), ได้เล่าถึงเส้นทางที่กว่าจะมาเป็น System Integrator สำหรับ Robotics & Automation System ในวันนี้