ข่าว & กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวะภาคตะวันออก กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และบริษัท เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์ จำกัด

17 พฤษภาคม 2562
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับบุคลากรในสายวิชาระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวะภาคตะวันออก กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และบริษัท เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์ จำกัด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ตึกอภินรเศรษฐ์ บริษัท เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน ร่วมลงนามในครั้งนี้