ข่าว & กิจกรรม

ขอแนะนำการฝึกอบรม หลักสูตร Robotics for cost reduction สำหรับการนำไปใช้ในงานส่วนต่างๆ เพิ่มโอกาสการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ นำไปต่อยอดธุรกิจของท่านเอง

1 มิถุนายน 2562
หลักสูตร Robotics for cost reduction สำหรับการนำไปใช้ในงานส่วนต่างๆ เพิ่มโอกาสการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ