ข่าว & กิจกรรม

AMR Autonomous Mobile Robot FACOBOT by LERTVILAI

เปิดตัวเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ที่ บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ ได้ออกแบบ สร้าง และ พัฒนา ขึ้นมา เพื่อก้าวสู่ยุค อุตสาหกรรม 4.0

AMR 200